مهندس عباس صابر مدرس دوره هشبرد

مهندس عباس صابر دوره هشبرد و تکنسین ، صاحب برند کلینیک برد ، بیش از 5 سال سابقه در تعمیر برد های الکترونیکی