مهندس عباس صابر
دوره هشبرد و تکنسین ، صاحب برند کلینیک برد ، بیش از 5 سال سابقه در تعمیر برد های الکترونیکی