مهندس سید رضا کاظمی

دوره BMS 15 سال سابقه در صنعت هوشمند سازی ساختمان عضو رسمی انجمن knx کارشناس ارشد هوش مصنوغی از دانشگاه EMU ترکیهدوره bms در مشهد