دوره BMS
15 سال سابقه در صنعت هوشمند سازی ساختمان
عضو رسمی انجمن knx
کارشناس ارشد هوش مصنوغی از دانشگاه EMU ترکیه

دوره bms در مشهد