مهندس صادق جعفری مدرس دوره ماینر و پاور سوئیچینگ

استاد جعفری
دوره ماینر ، متخصص پاور سوئیچینگ ، 5 سال فعالیت در این حوزه به صورت تخصصی