مهندس محمد خیابانی مدرس دوره الکترونیک

دوره برد و دوربین کارشناس رشته برق و الکترونیک ، 6 سال سابقه اجرایی در حوزه سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری ، طراح انواع سیستم های حفاظتی به روز و شخصی سازی شده طراح انواع مدارات الکترونیکی سفارشی ، مدیر عامل گروه حفاظتی کیانک مدرس دوره برد و دوربین در مشهد